Risico bij overlijden vaak onderbelicht

Hoe sta je er financieel voor wanneer je partner overlijdt? Een vraag waar veel mensen niet bij stil staan, maar wat naast de emotionele schade ook tot veel financiële schade kan leiden.

Dit is waarom het overlijdensrisico juist in een hypotheekgesprek aan de orde komt, legt Benno de Haan, onze adviseur in Gorredijk, uit.

"Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering werd vaak alleen gekeken naar het inkomen en de hoogte van de hypotheek. Maar dat is te kort door de bocht. Je moet verder kijken.” Is er sprake van loondienst dan is er veelal maar niet altijd per bedrijfstak sprake van een collectieve pensioenregeling. "De pensioenfondsen Zorg en Welzijn en het ABP hebben bijvoorbeeld een behoorlijke goede nabestaandenvoorziening in de pensioenregeling opgenomen. Maar dat is in bijvoorbeeld de horeca en detailhandel een stuk slechter geregeld.”

Bij pensioenregelingen is het ook belangrijk te weten wanneer je een partner/nabestaande bent. Zijn samenwoners automatisch partner van elkaar of eist je pensioenfonds een notarieel samenlevingscontract voordat je aanspraak kunt maken op een nabestaandenuitkering? Volgens De Haan geldt voor een goed advies de hoogte van het netto inkomen voor de nabestaande(n) als uitgangspunt. "Vind je voor het tekort een goede oplossing, dan kan de nabestaande de gewenste levensstijl houden en kun je het risico om de bestaande woning te moeten verkopen uitsluiten.”

De Haan legt uit dat er verschillende oplossingen mogelijk zijn. Wil je een gelijkblijvende uitkering of mag deze in de loop der tijd dalen? En wat zijn de gevolgen voor de premie? Houd je bijvoorbeeld ook rekening met toekomstige studiekosten voor kinderen? "Er zijn behoorlijke premieverschillen tussen verzekeraars. Veel verzekeraars hanteren bijvoorbeeld een premiekorting voor niet-rokers. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je minstens twee jaar niet roken. De verzekeraar stelt de premie vast op basis van je gezondheidssituatie, een gezondheidsverklaring is daarom een vast onderdeel van de procedure.”

Benno de Haan vindt het onderwerp overlijdensrisico niet alleen belangrijk voor kopers van een woning, maar zeker ook voor huurders. "In goede tijden moet je moeilijke onderwerpen goed regelen. Dat geeft rust, zekerheid en neemt onduidelijk weg.”


Wil jij weten hoe je er financieel voorstaat wanneer je partner overlijdt? Een afspraak met Benno of een andere adviseur is zo gemaakt: spreek af waar, hoe en wanneer jij wilt via onze contactpagina

Auteur: Martijn